Zebranie wiejskie, 7 września 2021

Sprawozdanie z zebrania wiejskiego 7 września br.
Zawiera m.in. informacje o decyzjach ws. funduszu sołeckiego, o najważniejszych dyskutowanych sprawach i zgłoszonych przez uczestników wnioskach.

Poniższa relacja koncentruje się na problemach wsi. Pomija tematy, które dotyczą wszystkich – albo przynajmniej kilku – sołectw.

Podsumowanie problemów poruszanych na zebraniach wiejskich we wrześniu 2021 r., które dotyczą całej gminy Oświęcim (takich jak kanalizacja sanitarna, opłaty za śmieci, czy finansowanie inwestycji) na pierwszej stronie i czwartej stronie październikowego wydania miesięcznika „Oświęcimska Gmina”, w artykule „Wspólne sprawy”.

 

Większość środków funduszu sołeckiego (ponad 37 tys. zł) posłuży zaprojektowaniu i budowie oświetlenia ulicy Świętokrzyskiej. Zgodnie z propozycją przedstawioną przez sołtysa Adama Zielińskiego uczestnicy zebrania przeznaczyli też mniejsze kwoty na wyposażenie placu zabaw przy szkole oraz sprzęt dla OSP.

 

Rok temu odnowiona została elewacja szkolnego budynku, a latem wyremontowano ulice Sosnkowskiego i częściowo Andersa. O tych inwestycjach przypomniał wójt Mirosław Smolarek, który, dziękując harmęskim organizacjom, podkreślił, że członkowie LKS Korona napracowali się przy remoncie swojej siedziby, a minionego lata zorganizowali zajęcia dla dzieci i młodzieży.

 

Mieszkańców Harmęż reprezentuje we władzach gminy Krzysztof Harmata. Omówił on przygotowania do budowy obwodnicy trasy ekspresowej S1 (roboty ruszą najpewniej w przyszłym roku). Poinformował też, że w związku z tą drogową inwestycją utknęły prace nad gazociągiem – Harmęże i Pławy pozostają ostatnimi wsiami naszej gminy bez sieci gazowej.

 

Problemy poruszone w dyskusji to m.in. dzikie śmietnisko przy oczyszczalni ścieków (wciąż nie ustalono, kto jako właściciel odpowiada za uporządkowanie tego terenu) i zniszczona nawierzchnia ulicy Świętokrzyskiej. Nie wiadomo jednak, czy w przyszłym roku uda się znaleźć pieniądze na remont tej drogi. Problemy z projektowaniem budżetu na 2022, a także kwestie związane z kanalizacją sanitarną obszernie referował wójt Smolarek.

 

Uczestnicy zebrania zgłosili wnioski dotyczące zamontowania progu zwalniającego na ul. Borskiej, wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych przy szkole, poprawy widoczności i oznakowania przejazdów kolejowych, udrożnienia urządzeń melioracyjnych oraz czytelnej informacji o ograniczeniu tonażu na moście Bronisław (w kierunku Woli).

 

 

 

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach i zgłoszonych wnioskach zawiera protokół z zebrania dostępny w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej.

Tagi