Remont elewacji szkoły w Harmężach – przekazanie terenu budowy

Elewacja zabytkowego budynku, w którym mieści się Zespół Szkolno-Przedszkolny, zostanie w najbliższych miesiącach wyremontowana. Teren budowy został przekazany wykonawcy 20 maja.

Zawarta dzień wcześniej umowa określa wartość zaplanowanych prac na ponad 230 tys. zł. Termin ich wykonania to koniec października. Gmina Oświęcim uzyskała do tej inwestycji dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 70 tys. zł.


Remont rozpocznie się w czerwcu. Szczegóły będą na bieżąco uzgadniane z Małopolskim Konserwatorem Zabytków. Egzaminy ósmoklasistów odbędą się w zarządzonym przez Ministerstwo Edukacji terminie 16-18 czerwca. W tym czasie prace budowlane zostaną zawieszone.

 

Tagi

GALERIA