Przy Domu Ludowym w Harmężach bezpieczniej i wygodniej

Nawierzchnia pod altaną przy Domu Ludowym w Harmężach została utwardzona i wybrukowana. Wykonano też odwodnienie i instalację oświetleniową altany. Na budynku remizy zainstalowano monitoring.

Prace w altanie rozpoczęły się w lutym. 27 marca protokół odbioru podpisali wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz i sołtys Harmęż Edyta Bogusz. Inwestycja została sfinansowana z Funduszu Sołeckiego Harmęż.


Jeszcze w styczniu na budynku OSP został zainstalowany system monitoringu. Łączna wartość prac wykonanych od początku roku w ramach zadania pod nazwą "Modernizacja/remont oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów gminnych na terenie sołectwa Harmęże” to prawie 19 tys. złotych.

GALERIA